100% veilig archiveren is nu ook op-en-top groen.

‘Duurzaamheid’ en ‘groen beleid’ zijn voor ons geen holle frasen. Ze zijn essentieel bij de diensten die we leveren.

Twee groene takken in de vorm van DNA op een groene achtergrond
De bekroning van een groene visie.

Sinds 2011 behalen we voor al onze Belgische vestigingen jaarlijks het ISO14001 voor milieumanagement. Het bewijs dat wij er alles aan doen om de veiligheid van de opgeslagen archieven te verzekeren, zonder het milieu te belasten. We ondersteunen bedrijven om hun ecologische voetafdruk te verkleinen door hun archief te digitaliseren en bewaren.

Zo is uw archief niet alleen 100% veilig, u hoeft het zelf ook niet nodeloos te kopiëren en te bewaren. Beslist u nadien om uw papieren archief toch te vernietigen, dan zorgen wij ervoor dat het versnipperde papier voor de volle 100% gerecycleerd wordt.

GreenEnergy

Groene stroom

GreenEnergy

Groene vloot

GreenEnergy

Kwaliteitsgarantie

Kan een groen beleid rendabel zijn?

Wij zijn ook groen in onze interne bedrijfsvoering. Zo voorzien wij zelf al in 90% van ons eigen stroomverbruik. Stroom die voor 100% gewonnen wordt uit groene bronnen, zoals onze eigen zonnepanelen. Ook onze wagenpark bestaat al voor meer dan 38% uit elektrische en plug-inhybridevoertuigen. Een ander mooi groen detail is dat we onze bedrijfsgebouwen omringen met groen, voor het algemeen welzijn van onze medewerkers.

Groen beleid staat onze groei en rendabiliteit zeker niet in de weg. In 2020 en 2021 noteerden we opnieuw een mooie omzetgroei en een bijhorend resultaat.

Rekken gevuld met archiefdozen met op de zijkant brandblusmateriaal
100% zekerheid, ook met groene visie

Een unieke productmix die leidt tot kwalitatieve, milieubewuste informatiebeveiliging. De meeste processen vinden plaats volgens vastgelegde richtlijnen.

ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement sinds 1994

ISO 27001 voor informatiebeveiliging sinds 2008

ISO 14001 voor milieumanagement in alle vestigingen in België

Naast de ISO 14001-certificering voor milieumanagement doorstaan wij elk jaar met glans de audits voor ISO 9001-kwaliteitsmanagement en ISO 27001-informatiebeveiliging. Bovenop een groen beleid bieden we dus ook kwaliteitszekerheid aan onze klanten.

De complete dienstverlening

Bedrijven die een beroep doen op ons, kunnen ervan op aan dat documenten, servertapes en andere informatiedragers in speciaal ontwikkelde archiefdozen en -koffers bewaard worden. De opslagruimtes voor papieren archieven zijn beveiligd tegen brand, diefstal, water en ongedierte. En om de veiligheid van elk digitaal archief te garanderen, is er onze e-bunker die fungeert als een kooi van Faraday en back-ups, broncodes en andere digitale gegevens tegen elektrostatische en magnetische stralingen beschermt.

Certificiëring en compliance

Onze certificeringen zijn een must voor ons bedrijfsimago en de klanttevredenheid want ze bewijzen het: Merak is dé kwaliteitspartner voor uw archieven.

Dagelijks groeien in kwaliteit  
Legal bewaartermijnen

Was het nu 3, 5 of 10 jaar? Hoelang moeten bepaalde documenten bewaard worden? Wij houden een up-to-date overzicht voor u bij. U kunt dit gratis downloaden op onze website.

Hoelang moet u uw documenten bewaren?