Je gebruikt een oude browser!

Update je browser om deze website correct te bekijken. Update mijn browser nu

×

Bewaartermijnen Vennootschap

Bewaartermijnen Vennootschap

De in dit overzicht genoemde bewaartermijnen staan los van de diverse verjaringstermijnen in het BW. Dit betekent dat men zelf moet beoordelen welke stukken worden bewaard om bijvoorbeeld in geschillen de bewijspositie te versterken.

De wet geeft naast de algemene administratieplichten geen specifieke bewaarplichten voor documenten van rechtspersonen. De hieronder genoemde documenten zijn echter zo essentieel dat Merak u aanraadt deze documenten tenminste gedurende de duur van de rechtspersoon te bewaren.

Documenten Bewaringstermijn Vorm Ingangsdatum van de bewaringstermijn Wet

Aandeelhoudersregister

Duur rechtspersoon

Origineel

-

Advies

Statuten

Duur rechtspersoon

Kopie

-

Advies

Huishoudelijk reglement

Duur rechtspersoon

Kopie

-

Advies

Reglement Raad van Commissarissen

Duur rechtspersoon

Kopie

-

Advies

Reglement Raad van Toezicht

Duur rechtspersoon

Kopie

-

Advies

Bestuursbesluiten

Duur rechtspersoon

Kopie

-

Advies

Aandeelhoudersbesluiten

Duur rechtspersoon

Kopie

-

Advies

Notulen bestuurs- en aandeelhoudersvergaderingen

Duur rechtspersoon

Kopie

-

Advies

Notariële akten waarbij de rechtspersoon partij is

Duur rechtspersoon

Kopie

-

Advies

Algemeen / Disclaimer
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag op welke wijze dan ook worden geopenbaard of verveelvoudigd of gewijzigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Merak Nederland B.V.

Aan de samenstelling en nauwkeurigheid van het schema is alle mogelijke zorg besteed in samenwerking met AKD N.V. De lijst is laatstelijk gewijzigd op 16 november 2018 en is gebaseerd op de toen geldende wetgeving. Merak Nederland B.V. kan niet voor enige schade ontstaan door fouten, weglatingen of wetswijzigingen aansprakelijk worden gesteld. Bij onduidelijkheid over de juistheid of de volledigheid van dit schema dient u contact op te nemen met Merak Nederland B.V. (telefoonnr. (+31) (0) 75-631 11 39.

Merak Nederland B.V. wil u attenderen op het gegeven dat de in het schema genoemde bewaartermijnen los staan van de wettelijke verjaringstermijnen. Een verjaringstermijn kan oplopen tot 20 jaar. Het is derhalve raadzaam om stukken die ter afwering van aansprakelijkheid van belang kunnen zijn, langer te bewaren dan de wettelijke verplichte minimum bewaartermijnen zoals in deze lijst vermeld. In dit document worden alleen de bewaarplichten besproken. De maximale bewaarmogelijkheden zijn buiten beschouwing gelaten.
Merak Informatiemanagement Copyright 2023 Merak NL BV, alle rechten voorbehouden. Informeer naar onze voorwaarden.